Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Teaching Practice 1
Learning outcome:
Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów i udostępnić je na platformie e-learningowej.
Connections with FLO:
  • IP3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.