Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Corporate Social Responsibility
Learning outcome:
- Umie przedstawić podstawowe definicje i pojęcia z zakresu CSR - Umie przedstawić wskaźniki i zasady oceny podmiotów
Connections with FLO:
  • ZP2A_W05
    zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego
  • ZP2A_U04
    posiada umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności