Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Corporate Social Responsibility
Learning outcome:
- potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazać jego mocne i słabe strony
Connections with FLO:
 • ZP2A_W06
  uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce
 • ZP2A_U13
  potrafi posługiwać się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji
 • ZP2A_U18
  rozumie i potrafi stosować koncepcje i instrumenty marketingu międzynarodowego na rynku globalnym
 • ZP2A_W27
  ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa ( w tym otoczeniem naturalnym), a jego rozwojem