Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Corporate Social Responsibility
Learning outcome:
- Potrafi ocenić wpływ CSR na konkurencyjną pozycję podmiotów - Potrafi zidentyfikować obszary rozwoju, w celu ewoluowania firm do społecznie odpowiedzialnych - Potrafi zaproponować rozwiązania w firmach, w celu osiągnięcia społecznej odpowiedzialności firm
Connections with FLO:
 • ZP2A_U06
  potrafi projektować i stosować w zarządzaniu systemy mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
 • ZP2A_K04
  potrafi współdziałać w budowaniu projektów społecznych, przewidywać wielokierunkowe skutki swej działalności oraz ponosić za nią odpowiedzialność
 • ZP2A_K08
  ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, poszerzoną o umiejętność aktywnego propagowania takich postaw
 • ZP2A_K10
  ma świadomość wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne i otoczenie