Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Teaching Practice 3
Learning outcome:
Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów i udostępnić je na platformie e-learningowej.
Connections with FLO:
  • IP3A_U07
    Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
  • IPM3A_U07
    Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.