Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Teaching Practice 3
Learning outcome:
Potrafi prezentować oraz popularyzować wyniki badań naukowych.
Connections with FLO:
  • IP3A_U07
    Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
  • IPM3A_U07
    Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.