Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Seminar 4
Learning outcome:
Wykazuje się profesjonalizmem, samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej.
Connections with FLO:
  • IP3A_K01
    Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.
  • IPM3A_K01
    Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.