Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Innovation Management
Learning outcome:
2. Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej.
Connections with FLO:
  • IP3A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań realizacji projektów badawczych, metod zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
  • IPM3A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań realizacji projektów badawczych, metod zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.