Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Innovation Management
Learning outcome:
1. Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych.
Connections with FLO:
  • IP3A_U04
    Potrafi krytycznie ocenić efekty własnej działalności badawczej, wkład wnoszony w rozwój wiedzy oraz przydatność dla praktyki gospodarczej.
  • IPM3A_U04
    Potrafi krytycznie ocenić efekty własnej działalności badawczej, wkład wnoszony w rozwój wiedzy oraz przydatność dla praktyki gospodarczej.