Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Programming for scientists and engineers
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie odszukać, opanować i wykorzystać zaawansowane narzędzia programistyczne przydatne dla jego pracy badawczej.
Connections with FLO:
  • IP3A_U05
    Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.
  • IPM3A_U05
    Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.