Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Integration and coordination in operations management
Learning outcome:
Understands the principle and significance of integration and coordination in operational management.
Connections with FLO:
  • IP3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
  • IPM3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.