Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modelling operational planning problems
Learning outcome:
Zna techniki modelowania podstawowych zdań planowania operacyjnego.
Connections with FLO:
  • IP3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
  • IPM3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.