Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Discrete optimisation
Learning outcome:
Knows modelling techniques and tools applied in discrete optimisation.
Connections with FLO:
  • IP3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
  • IPM3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.