Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Investment Project Evaluation with Monte Carlo Simulation
Learning outcome:
Zna terminologię, rozumie zasady symulacji Monte Carlo
Connections with FLO:
  • IP3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
  • IPM3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.