Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Investment Project Evaluation with Monte Carlo Simulation
Learning outcome:
Potrafi zastosować symulację Monte Carlo w procesie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć
Connections with FLO:
  • IP3A_U02
    Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.
  • IPM3A_U02
    Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.