Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Multi-criteria decision analysis
Learning outcome:
Zna typowe zastosowania metod i modeli WDA.
Connections with FLO:
 • IP3A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
 • IP3A_W04
  Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań realizacji projektów badawczych, metod zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • IPM3A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
 • IPM3A_W04
  Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań realizacji projektów badawczych, metod zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.