Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Multi-criteria decision analysis
Learning outcome:
Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz monitorowania najnowszych osiągnięć nauki
Connections with FLO:
  • IP3A_K02
    Ma świadomość społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców.
  • IPM3A_K02
    Ma świadomość społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców.