Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
International transportation and logistics management
Learning outcome:
Student is able to select and use the appropriate tools and research methods used in planning, organizing and streamlining processes of international transportation, logistics and/or distribution.
Connections with FLO:
  • ZP2A_U05
    ma umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w przedsiębiorstwie (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów
  • IP3A_U02
    Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.
  • IPM3A_U02
    Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.