Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
International transportation and logistics management
Learning outcome:
Student knows the importance of supply chain and logistics in international business operations.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W06
    uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce
  • IP3A_W01
    Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_W01
    Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.