Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
International transportation and logistics management
Learning outcome:
Student is able to formulate objectives undertaken in the context of international logistics and transportation considering environmental and social goals.
Connections with FLO:
  • ZP2A_K10
    ma świadomość wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne i otoczenie
  • IP3A_U02
    Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.
  • IPM3A_U02
    Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.