Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
International transportation and logistics management
Learning outcome:
Student is able to analyze and interpret basic indicators of assessment of international logistics and transportation processes.
Connections with FLO:
  • ZP2A_U06
    potrafi projektować i stosować w zarządzaniu systemy mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
  • IP3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
  • IPM3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.