Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
International transportation and logistics management
Learning outcome:
Student has a basic knowledge on information systems and technologies for transportation and logistics operations planning and management.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W11
    zna specjalistyczne zastosowania zaawansowanych metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji
  • IP3A_W01
    Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_W01
    Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.