Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modelling stochastic processes
Learning outcome:
Ma świadomość możliwości i ograniczeń stosowania modeli matematycznych procesów do wspomagania procesów decyzyjnych w zarządzaniu i inżynierii produkcji.
Connections with FLO:
 • ZIP1A_K01
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • IE1A_K03
  potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • IP3A_K01
  Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.
 • IPM3A_K01
  Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.