Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modelling stochastic processes
Learning outcome:
Potrafi klasyfikować zadania modelowania procesów w zależności od celu modelowania. Zna podstawowe metody budowania modeli matematycznych fenomenologicznych, zna zasady budowania modeli regresyjnych, rozumie ich ograniczenia i zakres stosowalności. Zna zasady redukcji złożoności modelu i linearyzacji. Zna zasady planowania eksperymentów. Zna zasady komputerowej symulacji dynamiki procesów.
Connections with FLO:
 • ZIP1A_W02
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji
 • ZIP1A_W05
  zna typowe technologie inżynierskie w zakresie inżynierii produkcji
 • ZIP1A_W11
  ma podstawową wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu struktur, własności i wykorzystania materiałów w inżynierii
 • ZIP1A_W15
  ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu planowania, organizowania i sterowania działalnością produkcyjną oraz z zakresu jej projektowania i modelowania
 • IE1A_W09
  ma wiedzę z matematyki wyższej niezbędną do formalnego opisu i analizy zjawisk ekonomicznych oraz finansowych
 • IE1A_W11
  zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
 • IE1A_W12
  zna i rozumie zasady programowania strukturalnego i obiektowego
 • IP3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • IP3A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
 • IPM3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • IPM3A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.