Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Methodology of Science
Learning outcome:
Posiada poszerzona wiedzę na temat prowadzenia zajęć, przedstawiania wyników badań, metodyki przygotowania badań, przeprowadzania badań i analizy uzyskanych wyników.
Connections with FLO:
  • IPM3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
  • IPM3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.