Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Methodology of Science
Learning outcome:
Posiada wiedzę na temat kompozycji publikacji oraz sprawozdań i innych dokumentów przedstawiających i opisujących wyniki badań.
Connections with FLO:
  • IPM3A_W01
    Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
  • IPM3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.