Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Methodology of Science
Learning outcome:
Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego.
Connections with FLO:
  • IPM3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.