Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Methodology of Science
Learning outcome:
Potrafi efektywnie korzystać z systemów informacji naukowej, a w szczególności z bazy Web of Science i czasopism elektronicznych.
Connections with FLO:
  • IPM3A_U02
    Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.
  • IPM3A_U05
    Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.