Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Methodology of Science
Learning outcome:
Posiada umiejętność przygotowania publikacji naukowej do druku w czasopiśmie oraz wystąpienia ustnego na konferencji
Connections with FLO:
  • IPM3A_U05
    Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.
  • IPM3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.