Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Statistical analysis of internet data
Learning outcome:
Potrafi dokonać analizy poprawności i spójności danych oraz ocenić ich przydatność dla rozwiązania postawionego zadania z zakresu Inżynierii Produkcji. Zna odpowiednie narzędzia statystyki.
Connections with FLO:
  • IP3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
  • IPM3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.