Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Patient law and copyrights
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu prawa patentowego i autorskiego potrzebną do zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
Connections with FLO:
  • IP3A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań realizacji projektów badawczych, metod zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
  • IPM3A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań realizacji projektów badawczych, metod zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.