Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Patient law and copyrights
Learning outcome:
Potrafi przygotowywać publikacje o charakterze naukowym oraz prezentować wyniki badań nie naruszając prawa autorskiego i patentowego.
Connections with FLO:
  • IP3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.