Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Patient law and copyrights
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić badanie stanu techniki, czyli obecnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, m.in. na podstawie literatury i czasopism fachowych, oraz prospektów firmowych, np. w celu sprawdzenia zdolności patentowej danego rozwiązania, lub oceny zasadności decyzji uruchomienia prac badawczo-rozwojowych.
Connections with FLO:
  • IP3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.