Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Soft Matter Physics
Learning outcome:
Potrafi sformułować konkretną wypowiedź na pytania z obszaru fizyki miękkiej materii, a w szczególności potrafi wskazać, w jaki sposób opisuje ona zjawiska samoorganizacji dziejące się w miękkiej materii.
Connections with FLO:
  • IB2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • IB2A_K03
    potrafi pracować w grupie interdyscyplinarnej (interdyscyplinarnym zespole)