Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Soft Matter Physics
Learning outcome:
Rozumie podstawowe mechanizmy fizyczne procesów samoorganizacji zachodzących w materii miękkiej, oraz ich znaczenie dla formowania się bardzo złożonych układów, w tym również biologicznych
Connections with FLO:
  • IB2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii przydatną do formalnego opisu, modelowania i weryfikacji zjawisk, sygnałów i systemów biologicznych i technicznych
  • IB2A_W02
    ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biologicznych
  • IB2A_W05
    ma podstawową wiedzę w zakresie badań biomateriałów i tkanek.