Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mathematics 3
Learning outcome:
zna metody rozwiązywania układów równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach.
Connections with FLO:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych