Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Design of integrated circuits in CMOS technology, I
Learning outcome:
Znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych
Connections with FLO:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FM1A_W05
  zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • IS1A_W02
  ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych i ich otoczeniu
 • FM2A_W05
  zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych oraz posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu programowania, niezbędną do rozwiązywania wybranych problemów
 • IS2A_W03
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z przetwarzaniem i analizą danych