Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Design of integrated circuits in CMOS technology, I
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego.
Connections with FLO:
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FT2A_K01
  docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
 • IS1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • FM1A_K01
  ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • FM2A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • IS2A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych