Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modern ..
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować procesy przetwórstwa przy wykorzystaniu standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej aluminium i miedzi
Connections with FLO:
 • ME3A_W01
  Posiada poszerzoną podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na światowym poziomie o stosowanych technologiach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych
 • ME3A_U01
  Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych oraz ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji w uprawianej dyscyplinie naukowej
 • ME3A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do opracowania wyników i analizy problemów w uprawianej dyscyplinie naukowej
 • ME3A_U03
  Potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalać metody badawcze a także posiada umiejętności projektowania i wykonywania złożonych badań naukowych
 • ME3A_K01
  Rozumie potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowana dyscypliną naukową
 • IPM3A_U01
  Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
 • IPM3A_U03
  Potrafi zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu badawczego, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej.