Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modern ..
Learning outcome:
Potrafi zorganizować warsztat pracy umożlwiający zdobycie wiedzy na temat przetwórstwa miedzi i aluminium
Connections with FLO:
 • ME3A_K01
  Rozumie potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowana dyscypliną naukową
 • ME3A_K02
  Potrafi dostrzec i scharakteryzować dodatkowe aspekty (etyczne, środowiskowe) prowadzonych badań. Ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • ME3A_K03
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od zadanych celów naukowych
 • ME3A_K04
  Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego
 • IPM3A_U05
  Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.
 • IPM3A_K01
  Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.