Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modern ..
Learning outcome:
Student zna trendy w rozwoju zaawansowanych procesów przetwórstwa aluminium i miedzi
Connections with FLO:
 • ME3A_W01
  Posiada poszerzoną podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na światowym poziomie o stosowanych technologiach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych
 • ME3A_U01
  Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych oraz ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji w uprawianej dyscyplinie naukowej
 • ME3A_U04
  Potrafi dokumentować i analizować wyniki prac badawczych oraz klarownie zaprezentować je różnym grupom odbiorców
 • ME3A_K01
  Rozumie potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowana dyscypliną naukową
 • IPM3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • IPM3A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.