Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Modern ..
Learning outcome:
Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie przetwórstwa aluminium i miedzi
Connections with FLO:
 • ME3A_W01
  Posiada poszerzoną podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na światowym poziomie o stosowanych technologiach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych
 • ME3A_U01
  Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych oraz ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji w uprawianej dyscyplinie naukowej
 • ME3A_K01
  Rozumie potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowana dyscypliną naukową
 • ME3A_K04
  Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego
 • IPM3A_W01
  Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
 • IPM3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.