Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Strategic Management
Learning outcome:
Rozumie i opisuje zasady konkurowania i współpracy współczesnych przedsiębiorstw
Connections with FLO:
  • ZP2A_W04
    zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami