Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Strategic Management
Learning outcome:
Zna metody analizy strategicznej
Connections with FLO:
  • ZP2A_W13
    zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych