Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Strategic Management
Learning outcome:
Zna nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego
Connections with FLO:
  • ZP2A_W22
    ma wiedzę w zakresie wizji przedsiębiorstwa (organizacji) przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania