Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Didactics in Biophysical and Medical Sciences
Learning outcome:
Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.
Connections with FLO:
  • BF3A_U01
    Knows how to formulate and solve various scientific problems of a relatively high complexity; knows how to secure the most actual information in the scientific domain he/she belongs to.