Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Finance Computer System
Learning outcome:
Zna zastosowania komputerowych systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie
Connections with FLO:
  • ZP2A_W11
    zna specjalistyczne zastosowania zaawansowanych metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji