Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Electronic properties of condensed matter
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wyników obliczeń, zinterpretować uzyskane wielkości fizyczne, podać ich związek z charakterystyką elektronową badanych materiałów i porównać z danymi eksperymentalnymi.
Connections with FLO:
  • FI3A_U01
    Knows how to formulate and solve various scientific problems of a relatively high complexity; knows how to secure the most actual information in the scientific domain he/she belongs to.