Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Scientific Research Module
Learning outcome:
Potrafi, w oparciu o poznaną ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych, skonstruować logiczny układ strukturalny pracy
Connections with FLO:
 • ZP2A_U21
  potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania
 • ZIP2A_U16
  potrafi wykorzystać wiedzę o narzędziach, metodach i procedurach z zakresu zarządzania i obszarów komplementarnych w działalności menedżerskiej; potrafi wyrazić własną opinię, sformułować hipotezy badawcze i poddać je weryfikacji; potrafi dobierać dane i metody ich analizy oraz pozyskać informacje dla potrzeb podejmowania decyzji w różnych sytuacjach zawodowych
 • ZIP2A_U17
  posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji
 • ZIP2A_U18
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji
 • ZIP2A_U19
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji
 • ZP2A_U23
  ma umiejętność identyfikowania i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę problemów, procesów i zdarzeń w skali globalnej ( w powiązaniu ze specjalnością)
 • ZP2A_U24
  ma umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy specjalistycznej z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu ( w powiązaniu ze specjalnością)
 • IE2A_U06
  Posiada umiejętność jasnego i logicznego raportowania zamierzeń i efektów zawodowych w mowie i piśmie w języku polskim i obcym