Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Scientific Research Module
Learning outcome:
Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji
Connections with FLO:
 • ZIP2A_U09
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • ZIP2A_U12
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji
 • ZIP2A_U13
  potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
 • ZP2A_U23
  ma umiejętność identyfikowania i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę problemów, procesów i zdarzeń w skali globalnej ( w powiązaniu ze specjalnością)
 • ZP2A_U24
  ma umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy specjalistycznej z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu ( w powiązaniu ze specjalnością)
 • IE2A_U06
  Posiada umiejętność jasnego i logicznego raportowania zamierzeń i efektów zawodowych w mowie i piśmie w języku polskim i obcym